Düşük tenörlü demir cevherlerinin kullanılması için zenginleştirme işlemlerinin araştırılması
Sünger demir (HBI-DRI) üretiminin araştırılması
Ferro-alyaj (ferro-mangan, ferro-siliko-mangan) üretimi imkânlarının araştırılması
Linyit Kömürlerinin zenginleştirilerek Püskürtme (PCI) Kömürü Olarak Kullanılması Olanaklarının Araştırılması
Grafit elektrot üretiminin araştırılması ve geliştirilmesi