18 NİSAN 2017
Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvarın Onayı
MATİL TSE Tarafından Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Olarak Onaylandı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Kriterlerine ve diğer ilgili TSE Mevzuatına göre, MATİL'in kapsamda belirtilen deneyleri yapmaya yeterli olduğunu onaylamıştır.