Başkanımızın Mesajı
Türk çelik sektörü, 2015 yılı verilerine göre ihracat miktarıyla dünyada 10. sırada yer alırken, ihracat geliriyle 13. sırada, ortalama birim satış fiyatı sıralamasında ise 17.’liğe kadar düşüyor. Sektörümüzün dünya içerisindeki bu tablosunun iki nedeni var. Bir nedeni ürünlerimizin önemli bir bölümünü tam değerinde satamayıp kârlılığımızı istenilen seviyeye çıkaramamamız. Daha önemli nedeni ise katma değeri yüksek olan ürünlerin ihracatımızdaki payının düşük olmasıdır. Bu yüzden ithal ettiğimiz ve üretemediğimiz katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar yapmalıyız. 

Çelik İhracatçıları Birliği olarak biz de sektörün bu konudaki ihtiyacından yola çıkarak Birlik bünyesinde faaliyet gösteren MATİL A.Ş.’yi kurduk. 3 yıl boyunca hummalı bir şekilde çalışarak ve İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan proje desteği de alarak “Çelik Test ve Araştırma Merkezini” kurduk. İTÜ Maslak kampüsünde çalışmalarını sürdüren Çelik Test ve Araştırma Merkezi: üretilen ürünlerin testlerini uluslararası geçerliliği olacak şekilde gerçekleştirecek. Merkezimiz, Ar-Ge ve inovasyon dahil tüm hizmet süreçlerinde kalite yönetim ve laboratuvar akreditasyonu sistemleri, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. 

Son teknoloji ile donattığımız Çelik Test ve Araştırma Merkezi’mizin sektörümüzün uluslararası rekabette elini kuvvetlendireceğine ve katma değerli yüksek ürün üretimine geçişini kolaylaştıracağına inanıyoruz.