28 ARALIK 2016
Türk Çelik İhracatçısı 2017’de Yüzde 3 Artış Bekliyor
2016 yılında siyasi, ekonomik ve sektörel sorunlarla mücadele eden Türk çelik sektörü, yılı 16,4 milyon ton ihracatla kapatacak. Sektör adına 2017’nin daha iyi bir yıl olacağına inanan Çelik İhracatçıları Birliği, önümüzdeki yıl ihracatta yüzde 3 büyüme hedefliyor. 2017 yılında kamu yatırımlarının artmasını, bazı önemli projelerin devreye girmesini ve kentsel dönüşümün hızlanmasını beklediklerini açıklayan Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, “Çelik ürünlerini girdi olarak kullanan konut, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki satışların iyiye gitmesi sektörümüz içinde olumlu sinyaller veriyor” dedi.Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan çelik sanayi, 2015 yılındaki 31,5 milyon tonluk üretimi ile dünya sıralamasında 9’uncu; 16,1 milyon ton ihracatı ile 10’uncu; inşaat çeliği ihracatı ile dünya 2’incisi konumunda yer alıyor. Dünya çelik piyasalarında ulaştığı bu konumu korumak ve daha yukarıya taşımak isteyen Türk çelik sektörünün, 2016 yılını 16,4 milyon ton ihracatla kapatması bekleniyor. 2017 yılında ise hedef ihracatı yüzde 3 artırmak.

2017 yılı hedeflerinin 2016 yılına göre yukarı yönlü olduğunu açıklayan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Beklediğimiz artışların gerekçelerini iç piyasa ve dış piyasadan kaynaklanan gelişmeler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İç piyasadan kaynaklı olarak; kamu yatırımlarının artacağının açıklanması, bazı önemli projelerin devreye girecek olması, kentsel dönüşümün hızlanmasının beklenmesi, çelik ürünlerini girdi olarak kullanan konut, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki satışların iyiye gitmesi nedeniyle 2017 yılında sektörümüzün daha  iyi bir yıl geçireceğini öngörmekteyiz. Ticari araçlar için açıklanan 3 yıllık ÖTV avantajı ve  ithal otomobilleri daha fazla  etkileyecek olan yeni vergi düzenlemesi de otomobil ve çelik sektörlerimizin satışlarını olumlu etkileyecektir. Ayrıca Güneydoğu’da terörün azalması ve sınırımız dışındaki savaşın bir nebze kontrol altına alınması sonrası harap olan şehirlerdeki yapıların tekrar yapılandırılacak olması ile sektörümüzün ciddi bir ivme kazanacağı beklentisi içerisindeyiz. Bu son gelişme 2017 yılında sektörümüzü etkileyeceği gibi sonraki yıllarda da etkisini göstermeye devam edecektir. ” dedi. Çelik ihracatını olumlu etkileyecek dış piyasadan kaynaklı gelişmeler hakkında da bilgi veren Namık Ekinci, “Sektörümüz yüzde 70 oranında, ana hammadde girdisi hurda olan elektrikli ark ocaklarından üretim yapmaktadır. Hurda fiyatlarının demir cevheri fiyatlarına oranla, son aylarda göreceli olarak ucuz kalması sektörümüzün rekabet gücünü artırmış durumda. Bu durumun devam etmesi 2017 yılında satışlarımıza olumlu yansıyacaktır. ABD, Avrupa, Japonya ve Çin dâhil olmak üzere bazı Uzak Doğu ekonomilerinin iç piyasalarında toparlanma yaşanmasının, 2017 yılında başta yassı çelik ürünlerimizin olmak üzere sektörümüzün ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” diyerek sözlerine devam etti.  

Küresel çapta yaşanan ekonomik ve siyasal problemler, sektörel sorunlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen 2016 yılının son aylarında çelik ihracatında yakaladıkları artışın 2017 yılında da devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Ekinci, çelik sektörünün en büyük pazarı olan Ortadoğu’daki siyasi karışıklıklara rağmen 2017 yılı ihracatında miktarda yüzde 3 civarında artış olacağı beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.