MALZEME TEST VE İNOVASYON LABORATUVARLARI A.Ş.

  • Ar-Ge
  • İnovasyon
  • Teknoloji Geliştirme ve Danışmanlık
  • Sektörel ve Teknik Eğitim
  • Akredite Laboratuvar Hizmetleri
konularında hizmet vermek üzere 13.11.2012 tarihinde kurulmuştur.

2016 yılında akredite test ve analiz hizmetlerine de başlayan MATİL A.Ş., bünyesindeki pilot ölçekli çelik üretim
laboratuvarı ile Ar-Ge merkezi olarak, yeni çelik kalitelerinin geliştirilmesi,maliyet azaltma ve mevcut kalitelerin iyileştirmesine yönelik yetkinliklerini çelik sektörünün hizmetine sunmaktadır.

Sunduğu teknik çözümlerin yanında, MATİL A.Ş. çelik sektörünün gelişen spesifik ihtiyaçlarını karşılamak üzere inovatif bir program çerçevesinde akademi ve endüstriyi bir araya getiren eğitimler düzenlemektedir.

Nitelikli personeli, yenilikçi mühendislik çözümleri, sürekli eğimleri, güçlü ve en son teknoloji laboratuvar altyapısı aracılığıyla verdiği uluslararası geçerli, hızlı akredite test ve analiz hizmetleri ile MATİL A.Ş. çelik sektörünün buluşma noktası ve çözüm ortağı olmaktadır.