MATİL A.Ş. Laboratuvarı olarak verilen test/analiz hizmetlerimizde; 

İyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, sürekli eğitilen, becerisi geliştirilen ve yetkinliği sağlanmış uzman personeli ve teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen değişimlere kaynakların sağlanması kabiliyeti ile hızlı şekilde cevap vererek ve kaliteyi en üst seviyede tutarak,
Ulusal/uluslararası standard metotları kullanarak,

Referans standartların uluslararası ve laboratuvarlararası sisteme göre izlenebilirliğini temin ederek, laboratuvarlararası karşılaştırmalar yoluyla güvenilirliğini ve yetkinliğini sürekli kılacak şekilde, müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini ihmal etmeksizin en küçük seviyede tutarak,
Hızlılık, doğruluk, süreklilik, güvenilirlik, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin topyekûn uygulanması ve müşterilerle yapılan iş birliğinin de yardımıyla, müşteri şikâyetlerinin azaltılması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmalar yapılarak laboratuvar faaliyetlerinin tutarlı olarak yapılması sağlanmaktadır.

Bu bağlamda, test/analiz sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması için Kalite Yönetim Sistemi içinde oluşturulan Laboratuvar Kalite El Kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanların ilgili tüm personel tarafından okunması, anlaşılması ve tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanması gerektiği bilinci temin edilmiştir.

Laboratuvarımızın üst yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı, TS EN ISO 9001 standardı, müşteri şartı, yasal şartlar ve Akreditasyon Kuruluşu şartlarına uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.