• MATİL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Yetkili Çevre Laboratuvarı” Belgesini Aldı

9 HAZİRAN 2022
MATİL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Yetkili Çevre Laboratuvarı” Belgesini Aldı
MATİL Çevre Ölçüm ve Analiz hizmeti de Verecek

Türk çelik sektörünün araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını yürüten MATİL, laboratuvar yeterliliğini bir kez daha kanıtladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylı Ar-Ge merkezleri arasına katılan MATİL, bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Yetkili Çevre Laboratuvarı” belgesini aldı. Bu belge ile çevre kirliliğini önlemede önemli bir rol de üstlenecek olan şirket, ithalatı kontrole tabi katı yakıtların analizlerini yapacak. Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme, akredite laboratuvar hizmetleri, ürün uygunluk değerlendirmesi ile mesleki ve teknik eğitim alanlarında uzman kadrosuyla hizmet veren Çelik İhracatçıları Birliği kuruluşu MATİL A.Ş. (Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları) çalışmalarının niteliğini giderek artırıyor. Türk Akreditasyon Kurumu’ndan 17025 laboratuvar akreditasyonu bulunan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylı Ar-Ge merkezleri arasına adını yazdıran MATİL, bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ‘Yetkili Çevre Laboratuvarı’ belgesini aldı. Belge ile MATİL, bir kez daha laboratuvar yetkinliğini ispat etmiş oldu.

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analiz yapan akredite laboratuvarlara kapsamlı bir denetim süreci sonrası veriliyor. MATİL aldığı bu belge ile Bakanlığa bağlı il müdürlükleri veya temsilcileri tarafından gönderilecek ithal katı yakıtların, ilgili mevzuat gereğince Nem, Kül, Uçucu Madde, Sabit Karbon, Toplam Karbon, Hidrojen, Toplam Kükürt ve Isıl Değer analiz ve raporlamalarını yapacak. Ayrıca çelik sektörünce kullanılan antrasit ve koklaşabilir kömür yanı sıra organik ve inorganik malzemelerin kimyasal analizleri de gerçekleştirilebilecek.

DİĞER HABERLER