20 OCAK 2017
3. Orta Amerika ve Karayipler Toplantısı
Orta Amerika ve Karayip Adaları’na çelik ihracatımızı geliştirmek ve bölgede etkinliğimizin arttırılması amacıyla 22 Kasım ve 27 Aralık 2016 tarihlerinde iki toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu iki toplantı sonucunda ortak bir pazarlama ve satış şirketi kurulmasının uygun olduğu yönünde görüş oluşmuştur.Şirket kurulumuna ilişkin görüşlerin daha geniş bir kitleyle tartışılması ve şirket kurulumu düşüncesinin somutlaştırılmasına hitaben 20 Ocak 2017 Cuma günü  “Üçüncü Orta Amerika ve Karayipler Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantıda yukarıda bahsi geçen pazarlama ve satış şirketinin görevi, ortaklık yapısı, ürünler ve Orta Amerika ve Karayipler Bölgesinde hedeflenen ülkeler (Kolombiya dahil) görüşülmüştür.

Özellikle katma değerli nihai ürün üretimi/ticareti yapan üye firmalarımızın bu toplantıda bulunmaları bölgeye olan ihracatın arttırılması ve çeşitlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

DİĞER HABERLER